akademia_drogowa

Strefa edukacyjna gier i zabaw – Akademia Drogowa

W strefie edukacyjnej najmłodsi uczestnicy Akademii Drogowej uczą się znaków oraz przepisów ruchu drogowego poprzez gry i zabawy – jest to najlepszy sposób na edukację wśród tej grupy odbiorców.