Dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt: „NOWE TECHNOLOGIE – NOWE PERSPEKTYWY – ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA SZANSĄ NA ROZWÓJ FIRMY SYMPRO”

Beneficjent: SYMPRO.PL SP. z o. o.

Wartość projektu: 418 200 PLN

Wartość dofinansowania: 199 988 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl