Poniższe zastrzeżenia prawne dotyczą użytkowania serwisu internetowego firmy SYMPRO.PL Sp. z o.o. i odnoszą się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu oznacza akceptację niniejszych warunków.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SYMPRO.PL Sp. z o.o.

Pomimo podejmowania przez firmę SYMPRO.PL Sp. z o.o. wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, SYMPRO.PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

SYMPRO.PL Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików.

SYMPRO.PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na stronach internetowych, do których odnośniki publikuje na swoim serwisie. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania ze strony internetowej SYMPRO.PL Sp. z o.o., elementów nawet, jeśli nie są chronione, a pobranie których mogłoby powodować szkodę dla SYMPRO.PL Sp. z o.o..

Prezentowane w serwisie internetowym produkty, usługi itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. SYMPRO.PL Sp. z o.o. zastrzega możliwość modyfikacji powyższych zastrzeżeń w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania.
1