Podawanie przez użytkowników serwisu internetowego danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

SYMPRO.PL Sp. z o.o. (SPÓŁKA) nie sprzedaje, nie wydzierżawia ani w żaden inny sposób nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych i kontaktowych użytkowników serwisu innym osobom lub przedsiębiorcom, ani organizacjom zewnętrznym, chyba, że obowiązek ujawnienia takich danych spoczywał będzie na SPÓŁCE na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe użytkowników serwisu wykorzystane zostaną do celu dla jakiego zostały przekazane (np. subskrybowanie newslettera) oraz do wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych.

SYMPRO.PL Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe użytkowników na rzecz podmiotów świadczących usługi na rzecz SPÓŁKI w celu polepszenia jakości obsługi Klienta, wysyłki informacji o produktach lub ofertach specjalnych. Podmioty te będą chronić otrzymane dane zgodnie z polityką prywatności SPÓŁKI.

Serwis internetowy firmy SYMPRO.PL Sp. z o.o. zawiera łącza do stron internetowych innych firm. SYMPRO.PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez inne firmy praktyki w zakresie prywatności.

W celu polepszenia obsługi Klienta i podwyższenia jakości serwisu internetowego SPÓŁKA używa mechanizmu cookies. Gromadzone informacje są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Przeglądarki pozwalają na wyłączenie przez użytkownika mechanizmu cookies.

SYMPRO.PL Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega prawo do modyfikowania i uzupełnienia Polityki prywatności, jednak dotychczasowe prawa użytkownika wynikające z powyższej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany polityki prywatności SYMPRO.PL Sp. z o.o. będą publikowane na tej stronie. Zachowujemy poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami.
1